• Flickr Photos

ตำเมี่ยงสมุนไพร


การทำวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก


วิจัยประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ
1. บทนำ
2. วิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องที่มีคนทำมาก่อนหรือเรื่องใกล้เคียง อ้างให้เขาเชื่อเรา
3. ลำดับขั้นตอนในการทำวิจัยว่าเราเริ่มทำจากอะไร
4. ทำแล้วเราได้ค่าสถิติอย่างไรเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของเรา
5. อภิปรายผลว่าเป็นไปตามที่เราตั้งจุดประสงค์ไว้หรือไม่

ขั้นตอนของการทำมีแค่นี้ถ้าสนใจศึกษาสอบถามผู้รู้ท่านจะสามารถทำได้ด้วยตัวเอง
ตัวอย่างบทที่ 1

http://www.slideshare.net/khuwawa/r-1-8441984

Advertisement

เกณฑ์การแข่งขันทักษะ ปี 2553


รายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน

สิ้นตุลาครูเฮ เงินตกเบิกวิทยฐานะรุ่น 2 คำสั่ง1 เมษายน – พฤศจิกายน 2552


รายละเอียด